Emi mi mo Lyrics | Victoria Orenze (Cover Nathaniel Bassey)

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Emi mi Oluwa o

Wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Emi mi Oluwa o

Wa o

Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o Emi mi mo

Tete wa o

Emi mi mo

Wa o

Wa o

Wa o

Come and help us do the things we are unwilling to do

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Wa o

Emi mi mo

We need You

We want You

Wa o

Emi mi mo

Come Holy Spirit

We need You

We need You

We need You

We want You

We want You

We want You

We want You to invade Us

We want You to invade Us

We want You to invade Us

I want You to invade me

I want You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

I need You to invade me

I want You to invade me

We need You to invade Us

We need You to invade Us

We need You to invade Us

We need You to invade Us

Comments

Popular posts from this blog

Capable God Lyrics by Judikay

Kadosh Lyrics | PV Idemudia

Udeme Lyrics – Mercy Chinwo